PRODUCT
水杯系列
“BABY-NOVA 嬰樂之星”高級幼童學飲杯220ml
-專利的防漏系統及出水設計 -獨特杯...
“BABY-NOVA 嬰樂之星”高級幼童吸管杯340ml
-專利防漏設計食用級矽膠吸管 -色彩...
“BABY-NOVA 嬰樂之星”高級幼童吸管杯300ml
-專利防漏設計食用級矽膠吸管 -流綫...
“BABY-NOVA 嬰樂之星”水杯替換吸嘴
矽膠水杯替換吸嘴-兩個裝
“BABY-NOVA 嬰樂之星”水杯替換吸管
矽膠吸管,兩件裝
“BABY-NOVA 嬰樂之星”高級幼童防漏杯(帶保護蓋)285ml
-專利防漏設計食用級矽膠嘴 -鴨嘴型...
“BABY-NOVA 嬰樂之星”高級幼童防漏杯(帶保護蓋)300ml
-專利防漏設計食用級矽膠嘴 -鴨嘴型...